Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Table of Contents

Basic

...

 • Name: interne werknaam. Deze wordt door Ocular bepaaldinternal work name. This is determined by Ocular.

 • General link: is de the link naar uw to your showroom. Deze wordt door Ocular bepaaldThis is determined by Ocular.

 • ID: uw your showroom ID. Deze wordt door Ocular bepaaldThis is determined by Ocular.

 • Exhibit: welke exhibit wordt gelinkt aan deze which exhibit is linked to this link

Registration

...

In dit deel kan u uw registratiepagina personaliseren.this section you can personalize your registration page:

 • General info

  • titeltitle

  • teksttext
   OpmerkingRemark: deze is niet taalgevoeligthis is not language sensitive

 • Logo

 • Visual: beeld die links zichtbaar isimage that is visible on the left.
  Opgelet: titel en tekst komen over dit beeld te staanAttention: the title and text will be placed over this image.

 • Learn more: u kan hier een link toevoegen naar waar ‘learn more’ moet linkenContact: u kan hier een link toevoegen naar uw contactpaginayou can add a link here to where ‘learn more’ should link

 • Contact: you can add a link here to your contact page